top of page
1.jpg
AY_חזית דרומית
AY_3d
AY_תכנית
AY_חתך ג
AY_תכנית

בית מגורים// מושב בשרון
 תוספת קומה

 

יצירת בית חיים ונעים למשפחה מקסימה

השתלבות עם המבנה הקיים

שימוש במקסימום חלל, ניצול כל פינה אפשרית ומציאת פתרונות ייחודיים

לאילוצים הנדסיים

פתחים המביטים אל הנוף היפה, ומאפשרים לו להכנס ולהשתלב במרחב הפנימי

bottom of page